Deze webinar is beschikbaar op pc en tablets. Het gebruik van een smartphone wordt afgeraden.
Om de vragen tijdens het live webinar te beantwoorden, moet u pop-upvensters toestaan.
Een snelle internetverbinding is vereist (minimaal 2 Mbps).

Leerdoelen:

 

  • Wat wordt er verstaan onder Artificial Intelligence en Big Data?
  • Wat kan AI & Big Data betekenen in de dermatologie praktijk en voor patiënten?
  • Inzicht in concrete voorbeelden uit de praktijk
  • Inzicht in toekomstperspectieven voor AI & Big Data in dermatologie

Join the experts:

Dr. Gertruud Krekels, MBA
Dermatoloog en Mohs-chirurg
MohsA Huidcentrum

Prof. dr. ir. Hajo Reijers
Hoogleraar Business Process Technologies,
TU Eindhoven

Prof. dr. Chris Snijders
Hoogleraar Human and Model-based decision making,
TU Eindhoven

Programma:

 

  • Deel 1 – Heldere uitleg over AI & Big Data
  • Deel 2 – Mogelijke verbeteringen in de workflow en werkprocessen in de dermatologie praktijk door gebruik AI & Big Data
  • Deel 3 – Praktisch voorbeeld van toepassing AI & Big Data in het zorgpad van patiënten
  • Deel 4 – Lange termijn visie op gebruik AI & Big Data in de praktijk van morgen inclusief voorbeelden